Registrácia | Môj účet/Login  | Kontakt
Nizno.sk

Cenník

Cenník pre dodávku Ford Transit 350E Jumbo:
Trvanie nájmu Cena Limit km Km nad limit Poznámka
do 4 hod. 29€ 200 0,1€/km Každá ďaľšia načatá hodina 5€
do 8 hod. 35€ 200 0,1€/km Každá ďaľšia načatá hodina 5€
1 deň 55€ 400 0,1€/km
1-3 dni 49€/deň 400/deň 0,1€/km
7 a viac dní 40€/deň 400/deň 0,1€/km
Víkend 75€ 400 0,1€/km Sobota-Nedeľa (prevzatie a odovzdanie vozidla podľa dohody)
Víkend + 1 deň 99€ 800 0,1€/km Prevzatie a odovzdanie podľa dohody